1.200.000

  • Kích thước: 165x90x50Cm (Tăng giảm độ cao 3Cm)
  • Khối Lượng: Đang cập nhật.
  • Mặt nhựa (xương sắt), chân bằng sắt đế có vòng cao su chống trượt.
  • Chưa bao gồm ghế mầm non.
ban-hoc-cho-be-mau-giao-ban-nguyet-pl0105 (4)
Bàn học cho bé mẫu giáo bán nguyệt PL0105