730.000

  • Kích thước: 120x60x50Cm (Tăng giảm độ cao 3Cm)
  • Khối Lượng: 8.4Kg
  • Mặt nhựa (xương sắt), chân bằng sắt đế có vòng cao su chống trượt.
  • Chưa bao gồm ghế mầm non.
Bàn mầm non cao cấp 60x120 PL0103 (1)
Bàn mầm non cao cấp 60x120Cm PL0103