1.990.000

  • Quy cách đóng gói:
    • Kích thước: 118 x 56 x 37 Cm.
    • Trọng lượng: 17.4 Kg.
  • Kích thước sản phẩm: 205 x 150 x 115 Cm.
cau-tuot-xich-du-lau-dai-kem-pl0626d
Cầu tuột xích đu lâu đài kem PL0626D

1.990.000