1.200.000

  • Quy cách:
    • Kích thước thùng: 49 x 32 x 81Cm.
    • Trọng lượng: 7.2Kg
  • Kích thước sản phẩm: 88 x 46 x 79Cm.
ke-do-choi-be-gai-kitty-pl2501g
Kệ đồ chơi cho bé gái Hello Kitty PL2501G

1.200.000