1.190.000

  • Quy cách:
    • Kích thước: 34 x 43 x 84Cm.
    • Trọng lượng: 19.5Kg
  • Kích thước sản phẩm: 94 x 42 x 80Cm.
ke-nhua-dung-do-choi-mickey-pl2501fa
Kệ nhựa đựng đồ chơi Mickey PL2501FA

1.190.000