1.990.000

  • Quy cách:
    • Kích thước: 88 x 30 x 17Cm.
    • Trọng lượng: 13Kg
  • Kích thước sản phẩm: 122 x 122 x 130±10Cm
tham-nhun-the-duc-trampoline-phu-long-pl1908 (5)
Thảm nhún thể dục trampoline Phú Long PL1908

1.990.000