195.000

  • Kích thước: 35 x 36 x 53Cm
  • Độ cao đến mặt ghế: 28Cm
  • Khối lượng: 1.8Kg
  • Tiêu chuẩn mầm non.
ghe nhua tre em cao cap tay vin pl0110r
Ghế nhựa trẻ em cao cấp tay vịn PL0110